НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

Обговорення

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) оприлюднює результати засідання регулятора фондового ринку, що відбулося 28грудня 2016 року.

 

За результатами розгляду питань порядку денного прийняті такі рішення:

 

1.                  Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (нова редакція)» (реєстраційний № 5391 від 14.11.2016)

прийнято рішення

 

2.                  Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» (реєстраційний № 5399 від 15.11.2016)

прийнято рішення

3.                  Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість внесків до статутного капіталу юридичних осіб)» (реєстраційний № 5420 від 17.11.2016)

прийнято рішення

4.                  ЩодоПлану імплементації у сфері протидії зловживанням на ринках капіталу

прийнято рішення

5.                  ЩодоПлану імплементації у сфері емісії цінних паперів

прийнято рішення

6.                  ЩодоПлану імплементації у сфері забезпечення виконання договорів щодо фінансових інструментів

прийнято рішення

7.                  ЩодоПлану імплементації Регламенту (ЄС) № 1060/2009 Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 року щодо кредитних рейтингових агенств

прийнято рішення

8.                  ЩодоПлану імплементаціїу сфері пруденційного нагляду та вимог до професійних учасників ринків капіталу

прийнято рішення

9.                  ЩодоПлану імплементації у сфері розкриття інформації на ринках капіталу

прийнято рішення

10.              ЩодоПлану імплементації у сфері інститутів спільного інвестування

прийнято рішення

11.              ЩодоПлану імплементації у сфері фінансових інструментів та ринків капіталу

прийнято рішення

12.              ЩодоПлану імплементації Директиви (ЄС) № 97/9/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 3 березня 1997 року щодо схем компенсації інвестору

прийнято рішення

13.              Про надання письмового погодження щодонабуття прямої істотної участі Левцуну А.О.у професійному учаснику фондового ринку  ТОВ «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38726248)

прийнято рішення

14.              Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку ПАТ «Альтбанк»(брокерська діяльність, дилерська діяльність, депозитарна діяльність депозитарної установи, діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування)

прийнято рішення

15.              Щодо погодження набуття істотної участі Криворучком В. А.у професійному учаснику фондового ринку ТОВ «КУА «БУДКЕПІТАЛ»

прийнято рішення

16.              Щодо відновлення внесення зміндо системи депозитарного облікуцінних паперів(ТОВ «Факторія-Агро»…)

прийнято рішення

17.              Про схвалення доопрацьованогопроекту рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до Положеннящодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками»(для оприлюднення)

рішення схвалено

(для оприлюднення)

18.              Про погодження проекту розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про внесення змін до Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя та Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика»

прийнято рішення

без зауважень

19.              Щодо реєстрації випускута проспектуемісії акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»

прийнято рішення


← Назад

Також цікаво

 • 15.08.2017 НКЦПФР удосконалює діяльність уповноважених рейтингових агентств

  Детальніше →
 • 11.08.2017 Строк приведення значень пруденційних показників до нормативних буде скорочено

  Детальніше →
 • 11.08.2017 Змінено ряд нормативних актів для ефективності впровадження механізму squeeze-out та sell-out

  Детальніше →
 • 10.08.2017 НКЦПФР інформує про результати свого чергового засідання

  Детальніше →
 →
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

 • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
  Детальніше →
 • 2 серпня Тимур Хромаєв візьме участь у прес-брифінгу щодо запуску на УБ торгів поставними ф’ючерсними контрактами
  Детальніше →
 • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
  Детальніше →
 →