НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Програма розвитку фондового ринку

 

Україна має достатній економічний потенціал для розбудови національного фондового ринку, темпи зростання якого випереджатимуть динаміку росту валового внутрішнього продукту. Ринок цінних паперів повинен функціонувати як регульований елемент цілісної фінансової системи, синхронізований з банківським сектором і системою державних фінансів. Саме тому хаотичний, спорадичний його поступ не є можливим, і з метою впорядкування цього процесу і була підготовлена чітка Стратегія, що й визначить основоположні напрями його подальшого реформування та суттєвої модернізації на усіх рівнях – правовому, інституційному і технологічному.

Найважливішим завданням, описаним в документі, для Комісії є стимулювання притоку інвестицій в економіку України через інтеграцію фондового ринку в світові ринки капіталу та імплементацію найкращих європейських стандартів та практик, а також принципів, рекомендованих IOSCO (International Organization of Stockmarket Commissions, Міжнародною організацією регуляторів ринків цінних паперів). Саме тому документ носить назву, що максимально розкриває прагнення України до такої інтеграції, - «Європейський вибір: нові можливості для прогресу та зростання».

 

Проект Програми розроблявся у векторі відповідності західним нормам та стандартам, до яких прагне не лише законодавча та виконавча влада в контексті підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а й українське бізнес-середовище. Зокрема, підготовленим документом передбачається підвищення ролі ринку цінних паперів в процесах перерозподілу фінансових ресурсів, їх акумуляції для вирішення пріоритетних державних задач, зміцнення фінансового стану організацій та розширення їхніх інвестиційних можливостей. Окрім того, регулятор має на меті створення цілісної та ефективної системи ринку цінних паперів та фінансових інститутів, сталого зростання капіталізації фондового ринку та розширення практики залучення інвестицій з використанням фінансових інструментів.

 

Для виконання регламентованих цілей до 2017 року регулятор планує зосередитись на продовженні корпоративної реформи, підвищенні ефективності регулювання емітентів та, безумовно, розширенні інструментарію фондового ринку. При цьому Комісія планує стимулювати збільшення ліквідності фондового ринку через створення потужного свідомого індивідуального та інституційного інвестора, а також удосконалити діяльність ринкових посередників, забезпечивши також надійне і ефективне функціонування ринкової інфраструктури. Не менш важливим для регулятора також залишається забезпечення функціонування єдиної державної політики стимулювання покращення інвестиційного клімату.

 

У результаті реалізації заходів Програми розвитку фондового ринку на 2015 – 2017 роки передбачається підвищення ролі ринку цінних паперів в процесах перерозподілу фінансових ресурсів, їх акумуляції для вирішення пріоритетних державних задач, зміцнення фінансового стану організацій та розширення їх інвестиційних можливостей; створення цілісної та ефективної системи ринку цінних паперів та фінансових інститутів; сталий ріст капіталізації ринку цінних паперів та розширення практики залучення інвестицій з використанням інструментів ринку цінних паперів.

 

Також серед планованих результатів реалізації Програми – підвищення рівня показника капіталізації лістингових компаній України, покращення позицій України у рейтингах Світового банку за показником обсягу торгів та за показником відношення обсягу торгів до ВВП, підвищення рівня показника S&P (індекс фондового ринку), зростання показника індексу рівня захисту інвесторів, що дозволить Україні переміститися у Рейтингу Doing Business, більш повне та широке впровадження Принципів та цілей регулювання ринку цінних паперів IOSCO, а також присвоєння фондовому ринку України відповідно до класифікації міжнародного індексного агентства FTSE статусу Advanced Emerging.

 

Свої пропозиції, коментарі та побажання щодо доповнення Проекту Програми розвитку фондового ринку на 2015 – 2017 роки надсилайте, будь ласка, на електронну адресу svitlana.shelyahina@nssmc.gov.ua.

 


← Назад
Вхід


Зареєструватися

Найближчі події

  • 21-22 вересня керівництво НКЦПФР візьме участь в Ukrainian Financial Forum 2017
    Детальніше →
  • 2 серпня Тимур Хромаєв візьме участь у прес-брифінгу щодо запуску на УБ торгів поставними ф’ючерсними контрактами
    Детальніше →
  • 20-22 червня 2017 року в Києві відбудеться Міжнародна конференція з питань корпоративного управління
    Детальніше →
 →